πόσες φωτογραφίες 5MegaPixel χωράνε σε μια κάρτα μνήμης SD 2GB;