πόσα λεπτά μειώνει την ζωή ενός καπνιστή ένα τσιγάρο (κατά μέσο όρο);