υπάρχει τρόπος να ορίσω το μέγεθος του κάδου ανακύκλωσης των windows;