ποιά η διαφορά μιας εταιρείας ΕΠΕ απο μια εταιρεία ΑΕ;