ποιός τρόπος για θέρμανση σπιτιού έχει την μικρότερη κατανάλωση και είναι ο οικονομικότερος;