τι σημαίνει η ένδειξη “ενεργειακή κλάση Α” σε μια ηλεκτρική συσκευή;