ποιός ο ρόλος της δυναμικής αντίθεσης σε μια τηλεόραση;