που οφείλεται το γεγονός ότι κάποιος είναι δεξιόχειρας και κάποιος άλλος αριστερόχειρας;