ποιά είναι η κατανομή του πληθυσμού στα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας;