τι είναι οι βιβλιοθήκες της γλώσσας προγραμματισμού C;