ποιά η διαφορά μιας αλκαλικής απο μια απλή μπαταρία;