ποιο είναι το αντώνυμο της λέξης ¨κόστος¨;

κοινοποίηση