Πανέρια µε φρούτα

Έχουµε τρία κλειστά πανέρια και µία επιγραφή κρεµασµένη πάνω στο καθένα. Η πρώτη γράφει “ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ”, η δεύτερη γράφει “ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ” και η τρίτη γράφει “ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ”. Ξέρουµε ότι και οι τρεις επιγραφές είναι τοποθετηµένες λάθος. Πως µπορούµε ßγάζοντας ένα φρούτο από ένα µόνο πανέρι και χωρίς να κοιτάξουµε µέσα ή να ψαχουλέψουµε, να ßάλουµε τις επιγραφές στη σωστή τους θέση;

κοινοποίηση