τα λιοντάρια ζουν περίπου 10 με 14 χρόνια ελεύθερα στη φύση