ο πρώτος άνθρωπος πάτησε στην Σελήνη στις 21 Ιουλίου 1969