ο μέσος όγκος αίματος που έχουμε είναι 5,5 λίτρα (άνθρωπος περίπου 70 κιλά)