η μάζα του πλανήτη Δία είναι 318 φορές μεγαλύτερη απο τη μάζα της Γης