η Ευρώπη καταλαμβάνει το 6,8% περίπου της συνολικής ξηράς του πλανήτη