διαθέτω το iphone. Με ποιό πρόγραμμα μπορώ να δω σελίδες του internet; Είναι απαραίτητο να κάνω κάποιες ρυθμίσεις;