ποιά η περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε οξυγόνο;